Jeu de Boules

JEU de BOULES

TV de Hei de mogelijkheid om het Jeu de Boules spel te beoefenen op twee banen op ons tennispark. Hiervoor geldt een jaarcontributie van € 50.

Het contributiebedrag wordt jaarlijks per automatische machtiging geincasseerd.

Dit Jeu de Boules-lidmaatschap geeft het recht om onbeperkt gebruik te maken van de twee Jeu de Boules banen op ons park, waarbij uiteraard gebruik gemaakt kan worden van alle faciliteiten op ons tennispark.

Aan het Jeu de Boules-lidmaatschap zijn geen zelfwerkzaamheidsverplichtingen verbonden.