Onze lidmaatschappen

Onze vereniging kent twee Basislidmaatschappen:

 • Junior lidmaatschap 7 t/m 17 jaar: als tennissen je leuk lijkt, dan ben je van harte welkom op onze Husselavond op maandag van 18.30 tot 19.30 uur (exclusief vakanties). Wij spelen hier korte wedstrijdjes; plezier en samen tennissen staat voorop.

Mocht je na 3x deelname aan de Husselavond besluiten om lid te worden, dan kost een lidmaatschap € 35,- per maand. Je krijgt hiervoor:

 • Lidmaatschap
 • 32 trainingen per jaar > 2 x 16 > voorjaar en najaar
 • In principe deelname aan de competitie
 • Deelname Clubkampioenschappen
 • Deelname Tussen de Rivieren toernooi
 • Wekelijkse Husselavond
 • Activiteiten zoals ouder/kind toernooi

Opzegbaar per periode van 6 maanden, telkens per 1 april of 1 oktober.

Betaling geschiedt via incasso per maand aan TV de Hei

 • Senior lidmaatschap vanaf 18 jaar: contributie € 140,– per jaar met verplichting tot zelfwerkzaamheid. Indien gewenst kun je de zelfwerkzaamheid volledig, of voor de helft van het aantal diensten afkopen. Het afkoopbedrag bedraagt € 160,– per jaar bij volledige afkoop en € 80,- per jaar bij gedeeltelijke afkoop.

 

 

Daarnaast kent onze vereniging diverse Bijzondere Lidmaatschappen:

 • Donateur

De donateur heeft recht op toegang tot het tennispark en ontvangt de Heimail. Verder is het Openingstoernooi, georganiseerd door TV de Hei opengesteld voor de donateur. De kosten van het donateurslidmaatschap bedragen € 25,- per jaar.

 • Competitielidmaatschap

Competitielid, gedurende de periode van de Voorjaars-, Najaars-, resp. Wintercompetitie voor € 35,–. Een competitielid heeft geen verplichting tot zelfwerkzaamheid (bardienst, schoonmaak, onderhoud enz.).

 • Introductielidmaatschap (eerste jaar)

Een ieder die nog nooit eerder lid geweest is van een tennisvereniging kan middels een speciaal lidmaatschap lid worden van onze vereniging. Voorwaarde is dat er ingeschreven wordt voor tennislessen bij onze tennisschool. Je kunt je aanmelden bij de ledenadministratie, waar de voorwaarden kunnen worden verkregen.  Je betaalt gedurende het eerste kalenderjaar geen contributie aan TV de Hei. Je kunt hierdoor nagenoeg onbeperkt gebruik maken van de faciliteiten op ons tennispark. Aan het eind van het kalenderjaar wordt gekeken hoe het je bevalt. Wil je dan blijven tennissen, dan gaat het volwaardige lidmaatschap gelden en word je aangemeld bij de KNTLB. Tijdens dat eerste jaar hoef je nog geen zelfwerkzaamheid te verrichten (bardienst, schoonmaak, onderhoud enz.), maar kan je ook nog geen toernooien en competitiewedstrijden spelen. Wil je wel toernooien e.d. gaan spelen dan dien je een volwaardig lidmaatschap aan te gaan met eveneens de verplichting tot zelfwerkzaamheid.

 • Vakantiepas lidmaatschap

Voor diegenen die alleen de zomermaanden vrij willen tennissen, hebben we ook een lidmaatschap. Met dit lidmaatschap kun je van half juni tot en met eind augustus tennissen met uitzondering van de dagen dat er toernooien of andere clubactiviteiten georganiseerd worden (voor data zie elders op de website). Kosten € 40,–. Je wordt dan niet aangemeld bij de KNLTB en kan dan ook niet meedoen met toernooien en dergelijke.

 

JEU de BOULES

TV de Hei biedt de mogelijkheid om het Jeu de Boules spel te beoefenen op twee banen op ons tennispark. Hiervoor geldt een baanhuur van € 50.- per persoon per jaar, welke jaarlijks per automatische machtiging wordt geincasseerd.

Je kunt vervolgens onbeperkt gebruik maken van de twee Jeu de Boules banen op ons park en uiteraard ook van de overige faciliteiten op ons tennispark, zoals onze gezellige kantine. Voor de Jeu de Boules geldt geen zelfwerkzaamheidsverplichting.