Zelfwerkzaamheid

Om te zorgen dat TV de Hei draaiende blijft, word je als lid geacht een zelfwerkzaamheid uit te voeren. Dit kan bardienst zijn, maar ook schoonmaak, baanonderhoud, tuinonderhoud of bijvoorbeeld als een toernooicommissielid. Als je geen zelfwerkzaamheid wilt doen, kan je dit afkopen voor € 160,-.  Je hebt daarbij de keuze voor volledige afkoop, of afkoop voor de helft van het aantal diensten.

Per jaar wordt vastgesteld hoeveel diensten er gedraaid moeten worden. Dit varieert doorgaans tussen 3 en 5 diensten, afhankelijk van het soort dienst.  

Tuindienst / Schoonmaak

Voor deze diensten zal Arend Borsboom contact opnemen om de planning te bespreken. De diensten duren 3 uur. Nadere instructies komen vanuit Arend zodat alles goed verloopt.  

Bardienst

Voor de bardienst kan je jezelf inplannen via de KNLTB app. Als je hier niet bekend mee bent, kun je contact opnemen met Richard Mes. Hiervoor is een aparte tutorial beschikbaar. Voordat je de eerste bardienst doet, zal je altijd worden ingewerkt zodat je overal vanaf weet.    

Over het algemeen zal je op diverse momenten in het jaar een e-mail ontvangen met de vraag je diensten in te plannen. Let op! Dit is je eigen verantwoordelijkheid! Het kan zo zijn dat je last-minute je dienst niet kan doen. Het is dan zaak dat je zelf een vervanger regelt. Dit kan een ander lid zijn, of iemand uit het reserve team die jouw dienst tegen betaling wil overnemen. Je dient dit wel te melden bij de bardienst beheerder via  [email protected]  of  06-22489000.  

Bij voorafgaande melding van verhindering voor het verrichten van een dienst in het kader van zelfwerkzaamheid wordt een eenmalig afkoopbedrag doorberekend aan het lid dat zijn/haar verhindering ten minste 24 uur vooraf doorgeeft. Dit boetebedrag is € 40,-.  

Een lid dat zijn verhindering niet ten minste 24 voorafgaand meldt krijgt een boete opgelegd van € 50,- Op deze manier kan TV de Hei betaalde leden inzetten die jouw gemiste dienst kunnen overnemen.  

De hoofdaandachtspunten zijn als volgt;

 • Je ontvangt begin van het jaar een e-mail waarna je zelf je bardiensten kan inplannen
 • Eventueel volgen er later het jaar nog andere e-mails over openstaande diensten. Je krijgt dus voldoende kansen bardiensten in te plannen.
 • Het inplannen is volledig je eigen verantwoordelijkheid. Als je diensten tekort bent gekomen aan het einde van het jaar, kost dit € 40,- per dienst.
 • Kan je onverhoopt je eigen dienst niet draaien, meld dit dan en regel zelf een vervanger.  


Vrijstellingen  

Door het bestuur zijn de volgende vrijstellingen vastgesteld:   

 • Bestuurslid                                     = volledige vrijstelling 
 • Jeugdcommissielid                        = volledige vrijstelling
 • Barbeheerder                                 = volledige vrijstelling
 • Toernooileider                                = volledige vrijstelling
 • Toernooicommissielid                    = vrijstelling van 2 diensten
 • Laddercompetitie                           = vrijstelling van 2 diensten
 • Ledenwervingscommissie              = vrijstelling van 2 diensten
 • Hussel volwassenen                       = vrijstelling van 1 dienst
 • Drainage doorspuiten                    = volledige vrijstelling