Statuten en reglementen

Onze statuten zijn de basis van onze vereniging. Hierin staan de interne regels en afspraken, waaronder bijvoorbeeld wat het doel is van de vereniging, wat de wijze van benoeming van bestuurders is en hoe de algemene vergadering bijeen moet worden geroepen. De bepalingen in de statuten zijn bindend voor alle leden en organen van de vereniging. Hiernaast hebben we regels over de dagelijkse gang van zaken (meer praktische zaken) vastgelegd in een huishoudelijk reglement. Beide documenten, evenals andere relevante documenten die van toepassing zijn binnen onze vereniging, zijn hieronder te raadplegen. Voor het introducé(e)-reglement klik hier.

20190110-Privacy Reglement.pdf HR 2023.pdf Statuten TV de Hei 2023.pdf